Header

Digital humaniora i Norden

april 28th, 2015 | Skrivet av Sverker Lundin i Extramuralt | Humant - (1 kommentar)

Knappt har vi hunnit inviga Centrum för digital humaniora i Göteborg förrän vi skapar en förening för Digital humaniora i Norden! I torsdags konstituterade vi föreningen vid ett möte i Oslo: föreningen är tänkt som en underavdelning av European Association for Digital Humanities (eadh.org), som i sin tur är del av Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO). Vid den stora konferensen i Sydney (dh2015.org) kommer vi att ha ett möte om den nordiska föreningen – torsdag den 2 juli kl 12.45, alla är välkomna! Sedan kommer mer information om det hela efter hand – inte minst på den här webbplatsen.

Vi startar med en konferens vid Nasjonalbiblioteket och universitetet i Oslo, den 14-16 mars nästa år, skriv in det i kalendern!

 

Anna Svensson rapporterar från Emtacl15 i Trondheim

april 27th, 2015 | Skrivet av Sverker Lundin i Digitalt | Extramuralt | Humant - (0 kommentarer)

Den 22-24 gick konferensen Emtacl – som står för Emerging technologies in academic libraries – av stapeln in Trondheim. Anna Svensson, från Humanistiska biblioteket på GU var där, och hon berättar följande.

 

Digital humaniora möter medicinsk…

Känner ni till The Stephen Fry Challenge? Tack vare Andrew Prescotts keynote ”New Materialities” vid konferensen emtacl15 i Trondheim (emerging technologies in academic libraries) har jag nu tagit del av detta fascinerande projekt där uppfinningsrika läsare tävlat i att omgestalta Frys memoarbok More fool me. Här finns användning av uppfinningar som t. ex. strömledande bläck. En av de mer fascinerande resultaten är The Book of Bipolarity av Sarah Weigold som med hjälp av färger visualiserar maniskhet och depression i Frys bok.

Depressionen speglas i att texten långsamt tonar bort och till slut ersätts av en QR-kod som sätter igång en uppläsning istället.

Projektet kan ses som ett uttryck för den ”maker culture” eller ”makers movement” som ryms inom digital humaniora. Jobbar man vid GU är det extra svårt att inte tänka på att just i det här exemplet har digital humaniora gift sig väl med den medicinska.

Emtacl-konferensen hade engagerat en konferenstecknare, Patrick Hochstenbach, se hans version av Prescotts föredrag här.

 

…och biblioteket

Andra DH-inslag på emtacl15 var doktoranden Johanne Kristiansen och postdok och bibliotekarien Marius Warholm Haugen (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) som talade om användande av fulltextdatabaser ur ett forskarperspektiv. Båda deltar i projektet Enlightenment News. Kristiansen talade om ”Searching vs. Browsing” som kompletterande metoder. Genom att jämföra exempel från franska Gallica respektive ProQuests British Periodicals, tog  Warholm Haugen upp hur databasstruktur, gränssnitt och möjlighet att hantera själva texterna för den enskilde användaren, styr vilka frågor som är möjliga att ställa. Verktyget som forskaren använder gör det nödvändigt att skapa ett språk för verktygskritik likväl som för källkritik. Kristiansen och Warholm Haugen tangerar det som Matthew Jockers var inne på vid ett av sina seminarium vid GU, om hur de fulltextdatabaser som biblioteket förvärvar kan användas som korpus. Uppenbarligen finns frågor om hur vi kan påverka leverantörernas villkor kring tillgång till format och utformande av gränssnitt och verktyg, som användare och bibliotek kunde skapa en dialog kring.

Avslutningsvis något som relaterar till det som diskuterades på SWE-CLARINs första workshop (den 17 april 2015). Lars Johnsen och Magnus Birkenes från Språkbanken vid Norska Nationalbiblioteket visade betaversionen av ”Norwegian N-gram viewer” där de använder materialet från massdigitaliseringen som pågår i Norge till att skapa ett gränssnitt för information och visualisering av språkliga trender över tid.

Tweets från emtacl15 finns samlade här i en Eventifier
Tillsammans med 12:e Bibliotheca Baltica, ”Digital humanities – where are the libraries?” hör emtalc15 till de bibliotekskonferenser som på nordisk nivå diskuterat digital humaniora under innevarande läsår.

Stort tack för detta Anna!

/Sverker

Invigning av Centrum för digital humaniora

april 20th, 2015 | Skrivet av Sverker Lundin i Extramuralt | Humant | Intramuralt - (0 kommentarer)

Hej!

Idag den 20 april invigs vårt centrum och första versionen av vår hemsida har kommit upp. Vår verksamhet är ny sedan årsskiftet: efterhand som vi bygger ut den bygger vi också ut informationen här på hemsidan.

Vi ser ett tydligt behov av att förtydliga potentialerna i digital humaniora inte minst genom att öppna upp för nya tvärvetenskapliga samarbeten och utveckla testfall som visar på vägar framåt. Vi kommer att hålla er underrättade om detta och mycket annat.

Sedan vi började verksamheten vid årsskiftet har jag varit föreståndare, och jag är mycket nöjd över att kunna meddela att jag redan har gjort min bästa insats som föreståndare: nämligen att se till att bli ersatt av en betydligt bättre kvalificerad föreståndare, Cecilia Lindhé som kommer hit från sitt arbete som föreståndare för Humlab i Umeå. Cecilia tillträder som föreståndare för centrumet den 1 juli, men kommer att vara med vid invigningen och ge sin syn på forskningsfältet. Det skall bli väldigt roligt att följa fortsättningen!

Mats Malm

Test av interaktivitet

april 18th, 2015 | Skrivet av Sverker Lundin i Digitalt | Intramuralt - (0 kommentarer)

Hej!

Här är en första liten rapport från golvet – närmare bestämt ett försök att få teknik att fungera för att lägga in interaktiva saker här på bloggen.

Sedan 1998 har jag arbetat med Mathematica. Det är ett lite speciellt program, som för ett antal entusiaster – oklar hur många de är, men jag är en av dem – blir en sorts universalverktyg som används till allt som involverar datorer. Utvecklingen av Mathematica drivs av bröderna Stephen och Conrad Wolfram, och en viktig anledning till att jag gillar Mathematica är att de är egensinninga och har fantastiska visioner. De vill tillgängliggöra matematikens och datorteknikens kraft för alla – genom ett system som är glasklart och innehåller allt.

Kanske har de inte helt och hållet lyckats, men Mathematica är väldigt innehållsrikt och även de som föredrar andra program måste hålla med om att en av programmets styrkor är att de är extremt logiskt uppbyggt.

På Centrum för digital humaniora försöker jag dra nytta av Mathematica för att väva samman datorteknik med humaniora. En möjlighet – som det här inlägget syftar till att pröva – är att skapa små specialbyggda interaktiva applikationer, där läsaren kan använda tex sliders och knappar för att få saker att hända, till exempel med en visualisering.

… [här har det ägnats någon dryg timma åt den typ av trixande som datorer ständigt kräver av oss människor – i detta fall även Mathematica] …

Och nej – riktigt så enkelt som jag trodde var det inte.

För det första: för att kunna använda de interaktiva bitarna av ett blogginlägg måste läsaren installera en liten nätt ”läsare” om drygt 500Mb. Denna läsare är i och för sig gratis, men i denna tid av höghastighetssurf är det säkert många som betraktar sådan nedladdning som utesluten. Positivt betraktat kanske denna tröskel kan fungera som en ytlighetsrepellerande gräns runt de som är intresserade av att ta del av ett lite allvarligare, lite långsammare, samtal. Framtiden får visa.

För det andra: läsaren fungerar inte i Chrome – den webläsare som jag själv använder. Utvecklarna rapporterar att det var lite mer besvärligt än de trodde att bygga en gratis Mathematica-läsare. Så kan det ju gå. Läsaren fungerar i FireFox och Explorer.

Detta sagt – här är ett exempel på hur det kan se ut. Den som laddar ner läsaren skall bli rikligt belönad, i framtiden, hoppas jag, av fantastisk digital humaniora.

[WolframCDF source=”http://cdh.blogg.gu.se/files/2015/04/Interactive-sinus.cdf” width=”437″ height=”326″]

Välkommen till vårt utkiksfönster!

april 18th, 2015 | Skrivet av Sverker Lundin i Extramuralt - (0 kommentarer)

Hej och välkommen till vårt utkiksfönster mot den digitalhumanistiska omvärlden!

Här kommer vi på CDH att berättar om vad som pågår inom fältet Digital humaniora, både i närheten och längre bort.

Den händelse som för närvarande dominerar vårt synfält – inte så mycket på grund av sin objektiva storlek kanske som dess fullständiga närhet – är att vi själva skall invigas på måndag den 20 april. Om du läser detta under helgen innan, eller kanske på måndagen, vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen att delta! Sture Allén kommer att prata om den digitala humaniorans ursprung och hans syn på nuet och framtiden. Sedan tar Cecilia Lindhé – som från den 1 juli blir föreståndare för centrumet – vid och berättar om hur hon tänker kring centrumets ambitioner och verksamhet.

Under invigningen kommer det att bli tid för frågor och synpunkter. I fredags (den 17 april 2015), höll SWE-CLARIN en workshop med fokus på hur Språkteknologi kan komma nytta inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Medarbetare på Språkbanken informerade om en mängd spännande material och redskap. Några forskare berättade om hur de redan idag drar nytta av språkteknologi; andra ställde frågor kring hur man skulle kunna arbeta i framtiden. Detta är ett sammanlänknings och utvecklingssamtal som jag hoppas vi kan ta ytterligare något litet steg under invigningen.

Av den blivande föreståndaren Cecilia Lindhé har jag fått mig tillskickat följande bilder, från den digitala humaniorans svenska historia:

Harry Martinsson tidig artikel om DH Tidig artikel om litteraturhistoriker DH Sture Allen tidig artikel om DH

Jag hoppas att ni som jag ser fram emot att höra mer om detta!

Väl mött!

/Sverker

Välkommen innanför murarna!

april 18th, 2015 | Skrivet av Sverker Lundin i Intramuralt - (0 kommentarer)

digitalis

 

Välkommen innanför murarna på Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet!

Här kommer vi som arbetar på centrumet berätta om vad vi håller på med på dagarna. Vi välkomnar dig som läser denna blogg att komma med förslag och synpunkter – så att vi kanske i bästa fall kan åstadkomma lite av det Karl Popper såg framför sig som vetenskapens rationella kritiska samtal, öppet för alla som vill göra sig mödan att förstå vari frågorna, problemen och de föreslagna svaren består.

/Sverker