Header

Seminarium om digitala redskap för arbete med text

maj 28th, 2015 | Skrivet av Sverker Lundin i Digitalt | Intramuralt - (0 kommentarer)

Hej!

Inför seminariet efter lunch idag den 28 maj (kl. 13.15 i sal D311) har jag skapat ett google-dokument som är tänkt att fungera som gemensam anteckningsbok. Dokumentet är öppet för alla intresserade att läsa och redigera. Man kommer åt det här.

Jag kommer att inleda seminariet med stöd av en Prezi. Den kan man komma till här.

Jag hade ursprungligen tänkt att seminariet skulle vara väldigt handgripligt fokuserat på vad man som humanist ”kan göra” med text. Men under förberedelsearbetets gång kom jag på att vad man kan göra väldigt mycket beror på hur duktig man är på detta med datorer. Jag har därför tagit ett steg tillbaka och försökt rita en karta – utifrån mitt perspektiv – över ”vad man kan kunna” om det digitala och vad man kan använda olika sorters kunnande till.

Ett viktigt syfte med seminariet är att fungera som stöd för planering av höstens (och eventuellt sommarens) workshops. Ni som inte har möjlighet att vara med på seminariet är välkomna att läsa och skriva i google-dokumentet ändå och komma med förslag.

med vänlig hälsning

Sverker