Header

Seminarium om digitala redskap för arbete med text

maj 28th, 2015 | Skrivet av Sverker Lundin i Digitalt | Intramuralt - (0 kommentarer)

Hej!

Inför seminariet efter lunch idag den 28 maj (kl. 13.15 i sal D311) har jag skapat ett google-dokument som är tänkt att fungera som gemensam anteckningsbok. Dokumentet är öppet för alla intresserade att läsa och redigera. Man kommer åt det här.

Jag kommer att inleda seminariet med stöd av en Prezi. Den kan man komma till här.

Jag hade ursprungligen tänkt att seminariet skulle vara väldigt handgripligt fokuserat på vad man som humanist ”kan göra” med text. Men under förberedelsearbetets gång kom jag på att vad man kan göra väldigt mycket beror på hur duktig man är på detta med datorer. Jag har därför tagit ett steg tillbaka och försökt rita en karta – utifrån mitt perspektiv – över ”vad man kan kunna” om det digitala och vad man kan använda olika sorters kunnande till.

Ett viktigt syfte med seminariet är att fungera som stöd för planering av höstens (och eventuellt sommarens) workshops. Ni som inte har möjlighet att vara med på seminariet är välkomna att läsa och skriva i google-dokumentet ändå och komma med förslag.

med vänlig hälsning

Sverker

Anna Svensson rapporterar från Emtacl15 i Trondheim

april 27th, 2015 | Skrivet av Sverker Lundin i Digitalt | Extramuralt | Humant - (0 kommentarer)

Den 22-24 gick konferensen Emtacl – som står för Emerging technologies in academic libraries – av stapeln in Trondheim. Anna Svensson, från Humanistiska biblioteket på GU var där, och hon berättar följande.

 

Digital humaniora möter medicinsk…

Känner ni till The Stephen Fry Challenge? Tack vare Andrew Prescotts keynote ”New Materialities” vid konferensen emtacl15 i Trondheim (emerging technologies in academic libraries) har jag nu tagit del av detta fascinerande projekt där uppfinningsrika läsare tävlat i att omgestalta Frys memoarbok More fool me. Här finns användning av uppfinningar som t. ex. strömledande bläck. En av de mer fascinerande resultaten är The Book of Bipolarity av Sarah Weigold som med hjälp av färger visualiserar maniskhet och depression i Frys bok.

Depressionen speglas i att texten långsamt tonar bort och till slut ersätts av en QR-kod som sätter igång en uppläsning istället.

Projektet kan ses som ett uttryck för den ”maker culture” eller ”makers movement” som ryms inom digital humaniora. Jobbar man vid GU är det extra svårt att inte tänka på att just i det här exemplet har digital humaniora gift sig väl med den medicinska.

Emtacl-konferensen hade engagerat en konferenstecknare, Patrick Hochstenbach, se hans version av Prescotts föredrag här.

 

…och biblioteket

Andra DH-inslag på emtacl15 var doktoranden Johanne Kristiansen och postdok och bibliotekarien Marius Warholm Haugen (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) som talade om användande av fulltextdatabaser ur ett forskarperspektiv. Båda deltar i projektet Enlightenment News. Kristiansen talade om ”Searching vs. Browsing” som kompletterande metoder. Genom att jämföra exempel från franska Gallica respektive ProQuests British Periodicals, tog  Warholm Haugen upp hur databasstruktur, gränssnitt och möjlighet att hantera själva texterna för den enskilde användaren, styr vilka frågor som är möjliga att ställa. Verktyget som forskaren använder gör det nödvändigt att skapa ett språk för verktygskritik likväl som för källkritik. Kristiansen och Warholm Haugen tangerar det som Matthew Jockers var inne på vid ett av sina seminarium vid GU, om hur de fulltextdatabaser som biblioteket förvärvar kan användas som korpus. Uppenbarligen finns frågor om hur vi kan påverka leverantörernas villkor kring tillgång till format och utformande av gränssnitt och verktyg, som användare och bibliotek kunde skapa en dialog kring.

Avslutningsvis något som relaterar till det som diskuterades på SWE-CLARINs första workshop (den 17 april 2015). Lars Johnsen och Magnus Birkenes från Språkbanken vid Norska Nationalbiblioteket visade betaversionen av ”Norwegian N-gram viewer” där de använder materialet från massdigitaliseringen som pågår i Norge till att skapa ett gränssnitt för information och visualisering av språkliga trender över tid.

Tweets från emtacl15 finns samlade här i en Eventifier
Tillsammans med 12:e Bibliotheca Baltica, ”Digital humanities – where are the libraries?” hör emtalc15 till de bibliotekskonferenser som på nordisk nivå diskuterat digital humaniora under innevarande läsår.

Stort tack för detta Anna!

/Sverker

Test av interaktivitet

april 18th, 2015 | Skrivet av Sverker Lundin i Digitalt | Intramuralt - (0 kommentarer)

Hej!

Här är en första liten rapport från golvet – närmare bestämt ett försök att få teknik att fungera för att lägga in interaktiva saker här på bloggen.

Sedan 1998 har jag arbetat med Mathematica. Det är ett lite speciellt program, som för ett antal entusiaster – oklar hur många de är, men jag är en av dem – blir en sorts universalverktyg som används till allt som involverar datorer. Utvecklingen av Mathematica drivs av bröderna Stephen och Conrad Wolfram, och en viktig anledning till att jag gillar Mathematica är att de är egensinninga och har fantastiska visioner. De vill tillgängliggöra matematikens och datorteknikens kraft för alla – genom ett system som är glasklart och innehåller allt.

Kanske har de inte helt och hållet lyckats, men Mathematica är väldigt innehållsrikt och även de som föredrar andra program måste hålla med om att en av programmets styrkor är att de är extremt logiskt uppbyggt.

På Centrum för digital humaniora försöker jag dra nytta av Mathematica för att väva samman datorteknik med humaniora. En möjlighet – som det här inlägget syftar till att pröva – är att skapa små specialbyggda interaktiva applikationer, där läsaren kan använda tex sliders och knappar för att få saker att hända, till exempel med en visualisering.

… [här har det ägnats någon dryg timma åt den typ av trixande som datorer ständigt kräver av oss människor – i detta fall även Mathematica] …

Och nej – riktigt så enkelt som jag trodde var det inte.

För det första: för att kunna använda de interaktiva bitarna av ett blogginlägg måste läsaren installera en liten nätt ”läsare” om drygt 500Mb. Denna läsare är i och för sig gratis, men i denna tid av höghastighetssurf är det säkert många som betraktar sådan nedladdning som utesluten. Positivt betraktat kanske denna tröskel kan fungera som en ytlighetsrepellerande gräns runt de som är intresserade av att ta del av ett lite allvarligare, lite långsammare, samtal. Framtiden får visa.

För det andra: läsaren fungerar inte i Chrome – den webläsare som jag själv använder. Utvecklarna rapporterar att det var lite mer besvärligt än de trodde att bygga en gratis Mathematica-läsare. Så kan det ju gå. Läsaren fungerar i FireFox och Explorer.

Detta sagt – här är ett exempel på hur det kan se ut. Den som laddar ner läsaren skall bli rikligt belönad, i framtiden, hoppas jag, av fantastisk digital humaniora.

[WolframCDF source=”http://cdh.blogg.gu.se/files/2015/04/Interactive-sinus.cdf” width=”437″ height=”326″]